PIT 2015

Rozlicz PIT za 2015 rok przez INTERNET

30,-

PIT 2015 PRZEZ INTERNET

PIT 2015Rozliczenie już za 30zł. Wyślij na adres e-mail skany lub fotografie dokumentów jakie otrzymałeś np. PIT-11, PIT-8C a zwrotnie za otrzymasz również przez internet za pośrednictwem poczty e-mail gotowe rozliczenie PIT-37 w formie pliku PDF. Dowiedz się więcej

Zwrot VAT za materiały budowlaneZwrot VAT materiały budowlane 2015

Zwrot VAT za materiały budowlane zakupione po 30.04.2004 dla wszystkich, którzy ponieśli wydatki na zakup materiałów budowlanych związanych z:

- budową domu, jego przebudową lub remontem

- remontem mieszkania lub wykończeniem mieszkania ze stanu deweloperskiego

i spełniają warunki zwrotu VAT za materiały budowlane.

Czytaj więcej: Zwrot VAT materiały budowlane

Ulga budowlana 2015

W 2014 roku nadal możesz odzyskać zwrot VAT za materiały budowlane na starych zasadach.

zwrot VAT ulga budowlana 2015Warunkiem jest że posiadasz faktury VAT na zakupione materiały budowlane wystawione przed początkiem 2014 roku oraz tytuł prawny – pozwolenie na budowę wystawione również przed rozpoczęciem 2014 roku (lub akt notarialny, umowę najmu etc.)

Zwrot VAT budowlanego 2015

NOWE ZASADY NA PODSTAWIE NOWEJ USTAWY

zwrot VAT 2015Od 01-01-2014 weszła w życie ustawa z dnia 27-09-2013 „o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi”  (Dziennik Ustaw z 2013 roku pozycja 1304).

Ustawa prócz określenia zasad udzielania dopłat finansowego wsparcia w związku z nabyciem lokalu mieszkalnego reguluje zasady zwrotu ze środków budżetu państwa części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez osoby fizyczne – zwane w dalszej części strony zwrotem VAT za materiały budowlane, zwrotem VAT budowlanego lub ulgą budowlaną. Dowiedz się więcej o nowych zasadach zwrotu VAT za materiały budowlane w 2014 roku.

Wykaz materiałów budowlanych do zwrotu VAT 2015

Wykazy materiałów budowlanych do sporządzenia wniosków VZM-1 o zwrot VAT od materiałów budowlanych.

Zwrot VAT - Remont

Zwrot VAT remont 2015

W przypadku remontu domu lub remontu mieszkania występując z wnioskiem o zwrot VAT budowlanego na starych zasadach wykonane roboty budowlano-remontowe muszą mieścić się zakresie wykazu robót zaliczanych do remontu lokalu lub remontu budynku mieszkalnego. Czytaj: Remont Zwrot VAT

Wnioski już od 100zł

Zwrot VAT materiały budowlane 516-019-850