zwrot VAT za materiały budowlaneDo uregulowań nowej ustawy tj. ustawy z dnia 27-09-2013 „o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi”  (Dziennik Ustaw z 2013 roku pozycja 1304) dostosować się muszą wszyscy, którzy chcą odzyskać VAT za materiały budowlane na podstawie pozwolenia na budowę wydanego od początku 2014 roku oraz posiadanych faktur VAT wystawionych od 2014 roku.

Zwrot VAT za materiały budowlane 2015 na nowych zasadach.

NOWE ZASADY zwrotu VAT za materiały budowlane na podstawie nowej ustawy.

nowe zasady zwrotu VAT za materiały budowlane Nowa ustawa wprowadziła niestety szereg obostrzeń dotyczących warunków jakie muszą być spełnione żeby uzyskać zwrot VAT za materiały budowlane.

zwrot VAT w 2015 na nowych zasadach - warunki uzyskania zwrotu: 

1.      wiek

2.      powierzchnia użytkowa

3.      pozwolenie na budowę

4.      wcześniejsze prawa własności  

5.      pozostałe

NOWE ZASADY ZWROTU VAT W 2015 - WIEK PODATNIKA 

1. Jednym z warunków złożenia wniosku VZM-1 o zwrot VAT na nowych zasadach jest wiek podatnika.

nowe zasady zwrotu VAT 2015Osoba składająca wniosek o zwrot VAT za Materiały Budowlane w roku wydania pozwolenia na budowę nie może mieć ukończone 36lat, czyli w roku wydania pozwolenia na budowę może mieć maksymalnie 35lat.

W przypadku małżonków dotyczy to młodszego małżonka, starszy nie ma wtedy ograniczeń wiekowych.

 

Wnioski już od 100zł

Biuro Zwrotu VAT budowlanego Poznań Tel.516 019 850 Rozliczenie wniosku VZM