Nowa ustawa o zwrocie VAT za materiały budowlane w 2015

nowe warunki uzyskania zwrotu VAT za materiały budowlane czyli ciąg dalszy listy zmian

2. NOWE ZASADY ZWROTU VAT W 2015 - POWIERZCHNIA UŻYTKOWA

nowe zasady zwrotu VAT budowlaneKolejnym z warunków jakiemu trzeba sprostać w rozliczaniu VAT na nowych zasadach jest powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. Powierzchnia ta nie może przekraczać:

A.     100 m2 w przypadku domu i 75 m2 w przypadku lokalu

*UWAGA!

zwrot VAT budowlane 2015za powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się powierzchni:

-strychów

-piwnic

-pralni

-suszarni

-wózkowni

-antresoli

-loggii

-balkonów

-tarasów

-szaf i schowków w ścianach

-komórek przeznaczonych do przechowywania opału

Przy czym ANTRESOLA to:

górna część kondygnacji lub pomieszczenia znajdująca się nad przedzielającym je stropem pośrednim o powierzchni mniejszej od

 powierzchni tej kondygnacji lub pomieszczenia, niezamknięta przegrodami budowlanymi od strony wnętrza, z którego jest wydzielona.

zwrot VAT budowlane 2015

- zgodnie z § 3 pkt 19 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.)  

 

B    110 m2 w przypadku domu i 85 m2 w przypadku lokalu, jeśli osoba fizyczna w dniu wydania pozwolenie na budowę wychowywała przynajmniej troje dzieci:

- małoletnich

- dzieci bez względu na wiek, które otrzymują zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną

- dzieci uczące się do ukończenia 25 roku życia

Definicją powierzchni użytkowej w nowej ustawie jest powierzchnia użytkowa w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.3))

zwrot VAT powierzchnia użytkowa

PAMNIĘTAJ:

PIWNICE, STRYCHY, PRALNIE, SUSZARNIE, ANTRESOLE, LOGGIA, SZAFY I SCHOWKI W ŚCIANACH NIE NALEŻĄ DO POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ. 

zwrot VAT od materiałów budowlanych zwrot VATu 2015

Przykład adaptacji piwnicy