4. Kolejnym warunkiem zwrotu VAT od materiałów budowlanych w zwrot VAT od materiałów budowlanych2015 roku na nowych zasadach  zgodnie z art.20 ust. 3 pkt. 5 jest założenie, że:

„do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków osoba fizyczna (w przypadku małżonków dotyczy obojga) nie była:

a) właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,

b) osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,

nowe zasady zwrotu VAT od materiałów budowlanychc) właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby

co najmniej jeden lokal mieszkalny

– z wyłączeniem domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego, o którym mowa w pkt 1.”

 5.    Oczywiście tak jak we wcześniejszej ustawie - dokumentem stanowiącym podstawę zwrotu VAT za Materiały Budowlane jest faktura wystawiona dla osoby fizycznej, a zwrot VAT dotyczy zakupu materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. opodatkowane podatkiem VAT 22% a obecnie opodatkowane są stawką VAT 23% (od 01.01.2011)

odliczenie VAT od materiałów budowlanychWniosek o zwrot wydatków osoba fizyczna składa raz, nie później niż do dnia 31 grudnia roku, w którym zgodnie z prawem miało miejsce przystąpienie do użytkowania wybudowanego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

Pozostałe zasady rozliczeń zostały w gruncie rzeczy niezmienione. Dowiesz się więcej czytając pozostałe działy serwisu.

Wnioski już od 100zł

Biuro Zwrotu VAT budowlanego Poznań Tel.516 019 850 Rozliczenie wniosku VZM