Zwrot VAT za materiały budowlane 2015

Dla kogo STARE ZASADY zwrotu VAT za materiały budowlane?

zwrot VAT 2015Pomimo, iż weszła w życie nowa ustawa nadal można uzyskać zwrot VAT za materiały budowlane na starych zasadach.

Dla osób, które posiadały pozwolenie na budowę wydane przed 2014 rokiem jak również posiadają faktury VAT na materiały budowlane zakupione przed rozpoczęciem 2014 roku obowiązują nadal stare zasady zwrotu VAT za materiały budowlane - to znaczy te, które obowiązywały przed 2014 rokiem.

W tym wypadku korzystasz z odliczeń na starych zasadach i dla Ciebie nic się nie zmieniło a zarazem obowiązuje Cię wszystko co jest napisane w całym serwisie prócz strony dotyczącej nowych zasad na podstawie nowej ustawy.

zwrot VAT za materiały budowlane 2015Zgodnie bowiem z art. 32.1. ustawy z dnia 27-09-2013 „o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi”  (Dziennik Ustaw z 2013 roku pozycja 1304):

 "Osoba fizyczna, która przed dniem 1 stycznia 2014 r. poniosła wydatki na zakup materiałów budowlanych, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468, z późn. zm.14)), ma prawo ubiegać się po dniu 31 grudnia 2013 r. o zwrot części tych wydatków na dotychczasowych zasadach.

Zwrot VAT za materiały budowlane

- lata wcześniejsze

Jedyne o czym dodatkowo musisz wiedzieć, to że jeśli posiadasz faktury ze starszych lat (np. wystawione w latach 2004-2005) to musisz się pośpieszyć ze złożeniem wniosku, gdyż ostateczny termin w tym wypadku mija wraz z końcem roku 2014.

zwrot VATu za materiały budowlaneWniosek o zwrot VAT za materiały budowlane udokumentowany fakturą VAT wystawioną na osobę fizyczną w okresie:

1) od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. – składa się nie później niż do końca 2014 r.;

2) od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. – składa się nie później niż do końca 2015 r.;

3) od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. – składa się nie później niż do końca 2016 r.;

4) od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. – składa się nie później niż do końca 2017 r.;

5) od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. – składa się nie później niż do końca 2018 r.

Wnioski już od 100zł

Biuro Zwrotu VAT budowlanego Poznań Tel.516 019 850 Rozliczenie wniosku VZM