Faktury do zwrotu VAT od materiałów budowlanych

zwrot VATu budowlaneFaktury muszą być rzecz jasna zapłacone - ponieważ wydatki muszą być w istocie poniesione, dlatego Urzędnik Skarbowy może żądać przedstawienia dowodów zapłaty w przypadku faktur płatnych przelewem.

Faktury muszą być wystawione na osobę fizyczną - własne imię i nazwisko a nie na firmę. Dodatkowo jeśli prowadzisz firmę będziesz musiał sporządzić oświadczenie.

Jeśli omyłkowo masz wystawione faktury na firmę a nie na siebie możesz postarać się o noty korygujące.

zwrot VAT od materiałów budowlanychFaktury muszą być prawidłowo wystawione zgodnie z aktualnymi przepisami.

Faktury muszą również odzwierciedlać faktyczną transakcję.

fakturach przedstawionych do rozliczenia do U.S. muszą być uwzględnione korekty w wykazanych kwotach zwrotu Brutto oraz w podatku VAT.

Zwrot VATu Materiały Budowlane

Jakie materiały budowlane kwalifikują się do zwrotu VAT?

zwrot VATu budowlaneŻeby móc wystąpić o zwrot VATu za dany materiał budowlany oprócz właściwej daty wystawienia faktury VAT musi być koniecznie spełniony warunek bez którego nie można kwalifikować materiału budowlanego do zwrotu.

Zwrot VATu za dany materiał budowlany można uzyskać  tylko wtedy, gdy jest to materiał budowlany, na który wzrosła stopa procentowa podatku po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Tak więc jeśli podatek na dany materiał budowlany przed dniem 01-05-2004 wynosił 7% a po tym dniu

 VAT wzrósł do 22% możesz taki materiał zakwalifikować do zwrotu VAT.

zwrot za materiały budowlane Próbą ułatwienia podatnikom odnalezienia tych materiałów był wykaz ogłoszony przez Ministra Transportu i Budownictwa (od 1stycznia 2011r. Ministra Infrastruktury). Wykaz materiałów jest mało dokładny, bądź zatem ostrożny jeśli spróbujesz się  nim posłużyć. 

Zwrot za materiały budowlane

-wykaz materiałów budowlanych do zwrotu

Do zwrotu za materiały budowlane kwalifikują się z odstępstwami materiały budowlane wykazane w załączniku do obwieszczenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 30 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. MTiB Nr 1, poz. 1) oraz materiały budowlane wykazane w załączniku do obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2010r (DZ.Urz.MI.10.11.35). Zobacz wykazy materiałów budowlanych do zwrotu VAT.

Wnioski już od 100zł

Tel. 516-019-850 zleć rozliczenie zwrotu VAT teraz

VAT za materiały budowlane