Rozliczenie materiałów budowlanych

Rozliczenie ulgi budowlanejMamy prawo dokonać rozliczenia tylko części zakupionych materiałów budowlanych. Odliczeniu podlegają te materiały budowlane, na które wzrósł podatek VAT po wejściu Polski do Unii Europejskiej.

Jest to podstawowe kryterium kwalifikacji i pomimo, iż istnieje wykaz materiałów budowlanych kwalifikujących się do zwrotu część materiałów budowlanych w nim zawartych pomimo posiadania prawidłowego kodu PKWiU nie można odliczyć ponieważ

Odliczenie ulgi budowlanejnie spełniają tego warunku. Np. nie można odliczyć wkrętów posiadających kod PKWiU 28.74.11 będących w wykazie materiałów budowlanych z załącznika do obwieszczenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 30 grudnia 2005 i jednocześnie posiadających kod PKWiU 25.94.11.0 i będących w wykazie materiałów budowlanych z załącznika do obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 września 2010 roku.

Więcej na temat wykazu materiałów budowlanych do odliczenia VAT.

Rozliczenie ulgi budowlanej 2015

rozliczanie ulgi budowlanejRozliczenie ulgi budowlanej dokonuje się na odrębnym wniosku, który można składać w każdym czasie raz do roku (dot. starych zasad, nowe zasady - wniosek składamy raz).

Wniosek który służy rozliczeniu ulgi budowlanej to druk VZM-1.

Wniosku VZM-1 sporządzamy w oparciu o posiadane faktury VAT wystawione na własne dane jako osoby fizycznej, które dokumentują  zakup konkretnych materiałów budowlanych.

Wnioski już od 100zł

Zleć nam teraz rozliczenie Ulgi Budowlanej teraz Tel. 516-019-850